Raku

Information

Website : http://raku.tonosama.jp/
Address : 2-15-11 Nishigotanda, Shinagawaku, Tokyo
Tel : 03-3492-1366
Hours : 14:00 pm – 05:00 am
Price : 9,000 yen / 40 min~

 [Map]