Yoshiwara

KINPEIBAI

Brothel (Soapland), Incall

【Region】Yoshiwara
【Hours】06:00 am – 24:00 am
【Price】25,000 yen / 50 min〜

Cream Lemon

Brothel (Soapland), Incall

【Region】Yoshiwara
【Hours】06:00 am – 24:00 am
【Price】12,000 yen / 40 min~

Darling Harbour

Brothel (Soapland), Incall

【Region】Yoshiwara
【Hours】06:00 am – 24:00 am
【Price】29,800 yen / 70 min~

OLIVE HOUSE

Brothel (Soapland), Incall

【Region】Yoshiwara
【Hours】09:00 am – LAST
【Price】25,000 yen / 60 min~

Sweet kiss

Sweet kiss

Brothel (Soapland), Incall

【Region】Yoshiwara
【Hours】09:00 am – 24:00 am
【Price】20,000 yen / 50 min~

LQUEEN

Brothel (Soapland), Incall

【Region】Yoshiwara
【Hours】09:00 am – 24:00 am
【Price】25,000 yen / 50 min~

KINPEIBAI PLUTINUM

Brothel (Soapland), Incall

【Region】Yoshiwara
【Hours】06:00 am – 24:00 am
【Price】9,000 yen / 35 min~

Putit Royal

Brothel (Soapland), Incall

【Region】Yoshiwara
【Hours】06:00 am – 24:00 am
【Price】20,000 yen / 70 min~

Ousama to watashi

Brothel (Soapland), Incall

【Region】Yoshiwara
【Hours】09:00 am – 24:00 am
【Price】62,000 yen / 90 min~

LIONS CLUB

Brothel (Soapland), Incall

【Region】Yoshiwara
【Hours】12:00 pm – 24:00 am
【Price】92,400 yen / 120 min~

SPLASH

Brothel (Soapland), Incall

【Region】Yoshiwara
【Hours】09:00 am – 24:00 am
【Price】35,000 yen / 100 min~

EMBLEM

Brothel (Soapland), Incall

【Region】Yoshiwara
【Hours】09:00 am – 24:00 am
【Price】75,000 yen / 120 min~

Ascot Club

Brothel (Soapland), Incall

【Region】Yoshiwara
【Hours】10:00 am – 24:00 am
【Price】75,000 yen / 120 min~

Kings Club

Brothel (Soapland), Incall

Hours : Morning – 24:00 am
Price : 25,000 yen / 70 min~

Land Mark

Brothel (Soapland), Incall

Hours : 12:00 pm – 24:00 am
Price : 27,000 yen / 120 min~

SATIN DOLL

Brothel (Soapland), Incall

Hours : 07:00 am – 24:00 am
Price : 25,000 yen / 120 min~